DỊCH VỤ BÁN NGỌC X6 - X10 (ƯU ĐÃI)

Chọn máy chủ:
Nhập số tiền cần mua:
Số tiền thanh toán phải từ 19,000đ đến 280,000đ
Hệ số:

Yêu cầu khi mua ngọc:

1: Nick mua ngọc phải để ở Siêu Thị

2: Trong nick phải có Trên 1 Ngọc và thoát game ra để shop vào nick giao dịch ngọc

3: Mã bảo vệ trong nick Phải Tắt để shop giao dịch ngọc

4: Hành trang Có 1 Chỗ Trống

Mô tả

Thời Gian Chuyển Ngọc Từ 5 - 7 Phút Và Hệ Thống Bán Ngọc Tự Động 100%

Khi Mua Ngọc Sẽ Trừ Phí 5% Từ Siêu Thị (Shop Nào Cũng Vậy)

Dịch vụ khác